Kongre katılım payı200 TL'dir.

Önceki katılımcılarımız için 185 TL

 

Katılım payının en geç 7 Mayıs 2021 tarihinde kadar yatırılması gerekmektedir

HESAP BİLGİLERİ

buraya eklenecektir...

En fazla 3 bildiri ile katılabilirsiniz.

Tek katılım payı ile bir bildiri sunabilirsiniz

Her bir ek bildiri için bir adet katılım ücreti daha yatırılması gerekmektedir