Bildiri Özetlerinin Gönderilebileceği Son Gün

5 Mayıs 2021

Katılım Ücretinin Yatırılması Son Gün

7 Mayıs 2021

Kongre Programının İlanı

9 Mayıs 2021

Kongre Tarihi

15-17 Mayıs 2021​

Tam Metinlerin Gönderilebileceği Son Gün

(Tam metin zorunluluğu yoktur)

17 Mayıs 2021

Kongre Tam Metin Kitabının Yayınlanması

25 Mayıs 2021