Bildiri Özetlerinin Gönderilebileceği Son Gün

1 Mayıs 2020

Katılım Ücretinin Yatırılması Son Gün

2 Mayıs 2020

Kongre Programının İlanı

3 Mayıs 2020

Kongre Tarihi

15-16-17 Mayıs 2020

Bildiri Özet Kitabının Yayınlanması

20 Mayıs 2020

Tam Metinlerin Gönderilebileceği Son Gün

(Tam metin zorunluluğu yoktur)

25 Mayıs 2020

Kongre Tam Metin Kitabının Yayınlanması

1 Haziran 2020