top of page

Bildiri Özetlerinin Gönderilebileceği Son Gün

28 Kasım 2021

Katılım Ücretinin Yatırılması Son Gün

2 Aralık 2021

Kongre Programının İlanı

5 Aralık 2021

Kongre Tarihi

10-12 Aralık 2021​

Tam Metinlerin Gönderilebileceği Son Gün

(Tam metin zorunluluğu yoktur)

15 Aralık 2021

Kongre Tam Metin Kitabının Yayınlanması

30 Aralık 2021

bottom of page