Bildiri Özetlerinin Gönderilebileceği Son Gün

05 Aralık 2019

Katılım Ücretinin Yatırılması Son Gün

10 Aralık  2019

Kongre Programının İlanı

11 Aralık 2019

Kongre Tarihi

21-22 Aralık   2019

Bildiri Özet Kitabının Yayınlanması

11 Aralık 2019

Tam Metinlerin Gönderilebileceği Son Gün

(Tam metin zorunluluğu yoktur)

12 Aralık 2019

Kongre Tam Metin Kitabının Yayınlanması

20 Aralık 2019