BİLDİRİ ÖZETLERİNİZİ

en geç

5 Mayıs 2021 tarihine kadar

WORD/DOC FORMATINDA

 

usekongre@gmail.com

 

adresine gönderiniz.

    - İngilizce abstract zorunluluğu yoktur

Özetlerinizi ve

Tam metinlerinizi

- Times New Roman- 12 Punto

- 1,25 Satır aralığı ile yazınız.

APA   Kaynak Gösterme Biçimi Kullanılabilinir.

Türkçe ve İngilizce özet en az 250

kelime olmalıdır.

En az 3 adet anahtar kelime bulunmasına lütfen özen gösteriniz. .

- Diğer tüm düzenlemeler İKSAD Yayınevi editörlerince yapılacaktır.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

*Çift kör hakem değerlendirmesi süreci sonunda özetleri kabul edilen katılımcılara eposta yoluyla haber verilir. Bildiri sunumuna uygun görülmeyen özetlerin poster olarak sunulması önerilebilir. Bildiri sunumu yerine poster sunumu yapmayı tercih eden başvurular epostada bunu belirtmelidir.

Hakem değerlendirmesi sonuçlandıktan sonra (kabul/red) yazara derhal bilgi verilmektedir