Prof. Dr. Mustafa TALAS
Kongre Başkanı
ATABEK MAVLYANOV
Kurul Üyesi
İbrahim KAYA
Kurul Üyesi
Ali SÖYLEMEZ
Koordinatör
Zhanuzak ALİMGEREY
Kurul Üyesi
Umsunay ZHUMASHEVA
Kurul Üyesi

Düzenleme Kurulu

 

Ali SÖYLEMEZ 

İbrahim KAYA

Hesen SURXAYLİ  

Dr. Şükrü BİNGÖL

Dr.Hülya BERKTAŞ BİNGÖL 

Atabek  MAVLYANOV

Umsunay ZHUMASHEVA

Zhanuzak ALİMGEREY