top of page

ÖZET VE TAM METİN ÇALIŞMALARININ YAYINLANMASI​

Özet metinler bildiri özet kitabında yayınlanacaktır

 

TAM METİN YAYIN İMKANLARI

Kongremiz kapsamında 2 yayın alternatifi sunmaktayız

1- KONGRE KİTABINDA YAYIN: Özet ve tam metinleriniz ISBN'li kongre kitabında yayınlanacaktır. Bunun için herhangi bir ek ücret (kongre ücreti ödemesine dahildir) talep edilmemektedir. Özet ve tam metinler kongre email adresine gönderilmelidir.

2- DERGİDE MAKALE OLARAK YAYIN: Dileyen katılımcıların tam metinleri aşağıdaki dergilerde hakem sürecini geçmesi şartıyla makale olarak yayınlanacaktır. Bunun için 

- Tercih ettiğiniz derginin yazım kuralları ve yayın prensiplerini dikkatle okuyunuz

- Makalenizi dergi yazım kurallarına uygun olarak düzenleyerek doğrudan dergiye yüklemeniz/ göndermeniz gerekmektedir (Makalelerinizi lütfen bize göndermeyiniz)

- Makaleniz dergi hakem sürecini geçmesi şartıyla makale olarak yayınlanacaktır. Kongre katılımcısı olunması dergide  makale yayınını garanti etmemektedir.

- Kongre organizasyonumuzun dergi hakem ve yayın sürecine müdahale etme yetkisi bulunmamaktadır

- Dergiler kongre katılımcılarımıza ücretsizdir

- Makaleyi ilgili dergiye gönderimden itibaren her aşamada lütfen dergi ile iletişim halinde olunuz. Yukarıda da belirtildiği üzere kongre organizasyonumuzun dergi hakem ve yayın sürecine hiç bir şekilde müdahale etme yetkisi bulunmamaktadır. 

- Makalenizin dergi hakem sürecini geçip geçmediği, kabul edilip edilmediği, kabul edildiyse ne zaman yayınlanacağı konusunda lütfen doğrudan dergi ile iletişime geçiniz. Bu hususlarda kongre organizasyonumuzun hiç bir insiyatifi bulunmamaktadır

Not: Katılım belgenizin bir kopyasını da mail ile dergiye gönderiniz

DERGİLER 

Journal of Healthcare Management and Leadership

https://dergipark.org.tr/tr/pub/johmal

Journal of Academic Perspective on Social Studies

https://dergipark.org.tr/tr/pub/japss

Sosyal Araştırmalar ve Yönetim Dergisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/sayod

JOEEP: Journal of Emerging Economies and Policy

(TR dizinli bu dergi yalnızca İngilizce makale kabul etmektedir)

https://dergipark.org.tr/tr/pub/joeep

WORLD WOMEN STUDIES JOURNAL

http://www.worldwomenstudies.com/index.php/wwsj

bottom of page