5.ULUSLARARASI 
SOSYOLOJİ VE EKONOMİ KONGRESİ
15-17 Mayıs 2020
 ANKARA

​COVID-19 AÇIKLAMASI

İzmir Kongremiz planlandığı şekilde yapılacaktır. İptal ya da erteleme söz konusu değildir. COVID-19 salgını sebebiyle tüm sunumlar telekonferans yönetimi ile gerçekleştirilecektir. Telekonferansla ilgili ayrıntılı bilgi teknik ekibimizce katılımcılarımıza iletilecektir