4.ULUSLARARASI 
SOSYOLOJİ VE EKONOMİ KONGRESİ
21-22 ARALIK 2019
 ANKARA