5.ULUSLARARASI 
SOSYOLOJİ VE EKONOMİ KONGRESİ
15-17 Mayıs 2020
 ANKARA